“Familie- en systeemopstellingen”

Door het zichtbaar maken en erkennen hoe jij bent verbonden met je familie en systeem ontstaat er ruimte voor verandering of acceptatie.

Wat levert familie/ gezins/ of individuele opstellingen je op:
In familie- en systeemopstellingen komt aan het licht op welke wijze jouw leven verbonden is met dat van je familieleden en voorouders. Je ervaart hoe ingrijpende zaken uit hun leven – zoals onverwerkte verliezen, ziekten, onbeantwoorde liefdes of oorlogshistorie – doorwerken in jouw leven. Waarbij het niet kunnen vinden van een juiste baan of daar juist ongelukkig in zijn, een voorbeeld is. Door het zichtbaar maken en erkennen hoe jij bent verbonden met je familie ontstaat er ruimte voor verandering of acceptatie.

Het doel van opstellingen
Waarom kom ik er niet uit?
Veel mensen zitten met vragen of problemen die steeds terugkeren. Of zij hebben al geruime tijd last van een onduidelijk gevoel van onbehagen waar zij niet uitkomen. Wat zij ook ondernemen, het lijkt alsof zij verstrikt zijn in hun eigen ik. Het lezen van boeken of het praten met therapeuten heeft misschien enige helderheid en verlichting gebracht; de oplossing blijft echter vaak uit.

Het is mogelijk dat het meedoen aan een familieopstelling de gehoopte doorbraak oplevert. Want zonder dat we ons dat vaak realiseren speelt onze familie en haar geschiedenis een cruciale rol bij problemen die we in ons leven tegenkomen, die hardnekkig en onverklaarbaar lijken. Omdat krachten die diep in het familiesysteem werken buiten ons bewustzijn omgaan.
In familieopstellingen komen vragen en problemen aan de orde waar we niet goed raad mee weten. Hoe kan ik gelukkig worden? Hoe kan ik met mijn angsten leren omgaan? Waarom gaat het in mijn relatie(s) niet zoals ik wens?

Hoe verloopt een opstelling?
De familieopstelling is eigenlijk een ruimtelijke voorstelling van de familie. De vraagsteller kiest uit de rest van de groep representanten voor familieleden en stelt die intuïtief op in de ruimte. Na korte tijd krijgen de representanten gevoelens, die overeen blijken te komen met de emoties van degene die wordt vertegenwoordigd. Een representant kan plotseling boos of verdrietig worden of op een andere plaats willen staan. Of doet hij uitspraken die tot een helder inzicht leiden. Als iedereen op de juiste plaats staat en het systeem in evenwicht is, neemt de vraagsteller ook zijn plaats in.

Het opstellen van je eigen familie geeft een diep inzicht op welke manier jij met jouw vragen, jouw problemen verbonden bent met je (voor)ouders. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de helende werking van een familie in balans, geeft kracht en inzicht. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie en rust. Je ervaart aan den lijve hoe het is als een familiesysteem verstoord is en je maakt ook de stappen mee die nodig zijn om de balans te herstellen.

Individuele opstellingen:
Naast een opstelling in een groep is het ook heel inzicht gevend om een individuele opstelling te doen. Hierbij hanteer ik dezelfde systemische visie, zoals je een vraag als leidraad’ en ‘het zichtbaar maken van verborgen dynamiek’. Het verschil is echter dat we anders dan in een groep niet met verschillende representanten werken, maar met 2 representanten, namelijk jijzelf en ik. Mijn positie is beurtelings de rol van begeleider en van representant. Wanneer de vraag helder is maken we met hulp van bodemankers/stoelen een opstelling. In veel gevallen geeft dit al veel inzicht in de dynamiek die er op de achtergrond van je vraag speelt. Uit deze opgestelde bodemankers kiezen we de kernelementen. Met behulp van bv sjablonen op de grond kunnen we in de verschillende posities staan en ontstaat er een opstelling. Ook deze kan leiden tot een diep inzicht en ruimte maken voor een helend proces.
Duur is ± anderhalf tot 2 uren.

Gezinsopstelling:
Het is mogelijk om met je gezin een opstelling te komen doen om te kijken naar wat er speelt en wat iedereen bezig houdt, welke dynamieken er zijn, problemen bekijken die er zijn en hoe die zijn ontstaan. Dit kan op 2 manieren: alleen met je eigen gezinsleden en dan werken we met bodemankers of met je eigen gezin en een aantal representanten, duur ± 2 á 3 uren.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen